Bizi Arayın: 0(312) 418-4090

Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjiyen Teşvik Ödülü

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

PROF. DR. HAMİT ZİYA GÖKALP

GENÇ NÖROŞİRÜRJİYEN TEŞVİK ÖDÜLÜ

Türk Nöroşirürji Derneği Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Nöroşirürjiyen Teşvik Ödülü için her yıl üç bilimsel çalışma ödüllendirilecektir. Seçilen araştırmacıların ödül ve beratı Türk Nöroşirürji Derneği tarafından bu yıl düzenlenecek olan bilimsel kongrede verilecektir.

Ödül miktarı;
- Birinciliğe layık görülen çalışmaya 2.500.-USD
- İkinciliğe layık görülen çalışmaya 1.500.-USD
- Üçüncülüğe layık görülen çalışmaya 1.000.-USD

olarak verilecektir.


Başvuru Koşulları:
1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır .
2. Ödül için başvuran kişi TND üyesi veya Nöroşirürji dalında uzmanlık öğrencisi olmalıdır .
3. Araştırma, deneysel veya klinik alanda yapılmış olmalıdır.
4. Araştırma SCI ve Index Medicus’a dahil dergilerden birinde ödüle başvuru yapılan tarihten bir önceki takvim yılı içinde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olmalıdır .
5. Başvuru mektubu ile birlikte 4 nüsha araştırma Türk Nöroşirürji Derneği adresine gönderilmeli veya eldenteslim edilmelidir. Faks, disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir .
6. Araştırmanın aynı yıl TND tarafından verilen başka bir ödüle başvurmamış olması veya daha önce herhangi bir ödül kazanmamış olması gereklidir.
7. Ödül, değerlendirme jürisi tarafından layık görüldüğü takdirde verilir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri bölünemez, birer kişiye verilir. Ödül başvuran araştırmacıya verilir. Başvuruda, araştırmada adı geçen diğer araştırmacıların yazılı onayı şarttır.